Best selling

  • Rania

    Kềm bén và cầm rất chắc tay. Kích thước cũng vừa phải. Giá hợp lý, đặc biệt là cho thợ nail như tôi.

  • Joy

    Rất đáng đồng tiền, kềm dùng rất sắt và cắt bỏ da dễ dàng. Tôi thích nắp bảo vệ.

  • Lisa

    Sau khi mua loại kềm đầu tròn dùng thử vì tôi thích kềm Việt Nam thì bây giờ tôi đã chuyển sang dùng hẳn kềm này luôn rồi.